DE ALLMÄNNA VILLKOREN FÖR UTSKICK CD-SKIVOR

Artikel 1: Syfte

Försäljningsvillkoren som beskrivs nedan beskriver EuropeSoftwares rättigheter och skyldigheter när det gäller dess leverans av CD-skivor per post.

Alla resultat som utförs av EuropeSoftwares på uppdrag av en kund innebär därför att kunden har informerats om dessa försäljningsvillkor och att han till fullo följer samma villkor. Kunden avsäger sig därmed alla tillämpningar av sina möjliga köpvillkor.

Tjänsten består av att skicka de senaste versionerna av all programvara samt bonusar, ingraverat på en CD, från företaget EuropeSoftwaresEuropeSoftwares försöker fortfarande minska sinahandläggnings- och leveranstider så snabbt sommöjligt, men är beroende av internationella postbyråer och kan därför inte garantera och åta sig att inom korta tidsfrister för internationella leveranser.

Artikel 2: Pris

Alla tjänster som beställs av en kund till EuropeSoftwares förfaller av samma kund, inklusive vid avbokning av kunden innan tjänsten utförs.

Artikel 3: Betalningsvillkor

Förmånerna regleras innan någon förmån görs. Betalningensker: antingen med check eller med kreditkort. Inga utskick av kontanter kommer att accepteras.

Artikel 4: force majeure

EuropeSoftwares ansvar kan inte genomföras om den beställda tjänstens uteblivna prestanda eller retard iutförandet eller någon av de skyldigheter som beskrivs i dessa försäljningsvillkor uppstår vid force majeure. Force majeure innebär därför alla externa, oförutsägbara och oförbeskrivliga händelseri den mening som avses i artikel 1148 i civillagen.
Ainsi, la société  EuropeSoftwares är således inte ansvarigt, särskilt inte i händelse av en olycka, serverfel, datorfel, samt i händelse av helt eller delvis strejker av något slag som hindrarföretagets verksamhet EuropeSoftwaresverksamhet att fungera korrekt, såsom strejkerför transport, posttjänster, energileverantörer, telekommunikation osv.
Förekomsten av ett fall av force majeure innebär att   EuropeSofts fullgörande avbryts av orderns avtalsenliga skyldigheter eller de nuvarande försäljningsvillkoren. EuropeSoftwares

Artikel 5: Materiell kompetens

Alla tvister som rör tolkningen och genomförandet av dessa försäljningsvillkor omfattas avfransk lag.
I avsaknad av en uppgörelse i godo kommer tvisten att tas upp vid handelsdomstolen i Strasbourg (FRANKRIKE) - utom i händelse av en tvist med en enskild person, i vilket fall tvisten kommer att väckas vid civildomstolen eller denkommersiella tribunberoende på tvistens ursprung.

Datavetenskap och frihet Respektera din anonymitet: Dina data kommer aldrig att utbytas. Författaren EuropeSoftwares är angelägen om att respektera individuella friheter och huvudsakligen lagen av den 6 januari 1978(om datorer och friheter).